معرفی

به نام خدا

       نشريه پژوهش و سازندگي در پائيز سال 1367  با نام نشريه امور دام در كميته امور دام و آبزيان وزارت جهاد وقت شروع به انتشار يافت. از شماره 5 با ادغام كميته‌هاي كشاورزي و امور دام و آبزيان با نام نشريه  كشاورزي و دام به انتشار خود ادامه داد. از شماره 12 به بعد پس از اينكه معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد  تصدي امور مربوطه را به عهده گرفت، با نام پژوهش و سازندگي ادامه فعاليت داد.

      از شماره 50 به بعد در راستاي سياستهاي وزارت علوم تحقيقات و فناوري در رابطه با تخصصي شدن نشريات علمي در دو گرايش منابع طبيعي و امور دام و آبزيان منتشر شد و از شماره 53 پس از ادغام وزارتين جهاد و كشاورزي گرايش زراعت و باغباني نيز به آن افزوده شد. اين نشريه در حال حاضر با مجوز علمي – پژوهشي از وزارت علوم تحقيقات و فناوري در 3 گرايش نامبرده به طور 100% رنگي و 100 درصد پژوهشي انتشار مي‌ يابد.

  

کاربر گرامی:

   جهت مشاهده و دریافت مقالات چاپ شده فصلنامه پژوهش و سازندگی به سایت:

www.pajouheshmag.ir

مراجعه فرمایید.